TERAPIE VARROÓZY V PRŮBĚHU ROKU Zvětšit/Zmenšit
Terapie varoózy během roku

Jaro

Odběr vzorků zimní měli - nejméně 30 dnů po posledním zimním ošetření (fumigace nebo aerosol) odebrat z úlových podložek zimní měl a zaslat ji jako směsný vzorek k vyšetření.

Nátěr zavíčkovaného plodu - ošetření je podmíněné intenzitou varroózy, provádí se pouze tehdy, pokud je ve směsném vzorku zimní měli zjištěn spad vyšší než 2 samičky roztoče na včelstvo (dříve 3). Nátěr víček plodu vodní emulzí s akaricidní látkou se provádí co nejdříve v předjaří v kombinaci s fumigací. Ošetření nejpozději do 15. 4.! Dochází jak k likvidaci roztočů na včelách (fumigace), tak na zavíčkovaném plodu (pronikání emulze pod víčka plodových buněk).

  fotografie - nátěr plodu
  Jarní nátěr plodu
  přípravek: M-1 AER – účinná látka: τ-fluvalinát.


Jaro a léto

Odpařovací systémy kyseliny mravenčí – páry kyseliny mravenčí pronikají víčky plodu do buněk a ničí vývojová stadia a samečky roztoče Varroa destruktor. Kyselina mravenčí navíc podněcuje čisticí pud při zvápenatění včelího plodu, a to tím, že usmrcuje plod napadený houbou, čímž nutí včely k odvíčkování buněk a odstranění napadeného plodu dříve, než se stane infekční (tj. mycelium vytvoří plodnice). Páry kyseliny mravenčí rovněž ničí spory prvoka Nosema apis. Nejvíce používanými systémy jsou u nás Formidol, Nassenheider a MiteGone™.

Účinná látka: 85% kyselina mravenčí - Formidol, 65% kyselina mravenčí - Nassenheider a MiteGone™
Použita musí být kyselina mravenčí čistá – potravinářské kvality (bez obsahu těžkých kovů).

  fotografie - formidol
  Odpařovací systém Formidol
  účinná látka: 85% kyselina mravenčí
fotografie - nassenheider fotografie - mitegone
Odpařovací systém Nassenheider Odpařovací systém Mitegone™
účinná látka: 65% kyselina mravenčí

Odstranění trubčího plodu – jde o doplňkové zootechnické ošetření spočívající v pravidelném odstraňování trubčího plodu, který je parazitován přednostně před plodem dělničím. Odstraňování plodu je vhodné provádět až ve 2. polovině léta, kdy je napadení trubčího plodu nejvyšší, a tudíž jeho odstraňování nejefektivnější.

Kontrola přirozeného denního spadu – jde o postup, pomocí kterého lze stanovit míru napadení včelstev. Stanovuje se pomocí zasíťovaných podložek nebo celozasíťovaných den. Při přirozeném spadu vyšším než 5 samiček na včelstvo a den se používá ošetření pomocí dlouhodobých nosičů (Gabon) či kyseliny mravenčí. Kyselina mravenčí může být při dodržení určitých zásad použita i před vytočením medu.

Dlouhodobé dýhové nosiče – přípravky Gabon PF 90 a Gabon PA 92 se používají střídavě z důvodu vzniku rezistence roztočů. Gabon PF 90 se používá maximálně ve dvou po sobě následujících letech, pak musí být použit alespoň jednou Gabon PA 92. Aplikace se provádí po vytočení posledního medu – v žádném případě na dříve!!! Ošetření stejně jako kyselina mravenčí snižuje napadení zimní generace včel, což se projeví na dobrém přezimování a jarním rozvoji včelstev.

  fotografie - Dýhový nosič - gabon
  Dlouhodobý dýhový nosič, účinná látka:
  τ-fluvalinát (Gabon PF 90) a acrinathrin (Gabon PA 92)


Podzim a zima

Fumigace – povinné ošetření, které může být nahrazeno metodou aerosolování. Do 30. 9. musí být do podmetu vloženy diagnostické podložky (v celozasíťovaných dnech jsou přítomny celoročně). Fumigace se provádí třikrát během podzimu, při použití dlouhodobých nosičů lze první ošetření vynechat. Fumigace se provádí při venkovní teplotě alespoň 10 °C.

  fotografie - Fumigace
  Fumigace, účinná látka:
  - amitraz (Varidol FUM a AER)
  - τ-fluvalinát (MP-10 FUM)

Aerosol – ošetření může být provedeno až do teploty -5°C, pokud je jako nosič použit aceton, což je výhoda, protože je zajištěno, že ve včelstvu již není plod, a ošetření je tak velmi účinné.

  fotografie - Aerosol
  Zimní ošetření včelstev - aerosol
  účinná látka: τ-fluvalinát (M – 1 AER)


Text: Včelařství – cvičení, Ing. Antonín Přidal, PhD., MZLU Brno, 2005, zpracoval Zdeněk Klíma

cs en pl sk
psnv Varroamonitoring psnv
POČET ZAPOJENÝCH VČELAŘŮ: 856 POČET MONITOROVANÝCH STANIC: 873 POČET MONITOROVANÝCH VČELSTEV: 3246