JAK PROVÁDĚT MONITORING Zvětšit/Zmenšit

Pro sledování spadu potřebujeme podložku zakrývající celou plochu dna úlu (popisy podložek a jsou ve vedlejší sekci) a opatřenou zábranou proti vynášení spadu včelami (např. síťovinu s hrubými a jemnými oky, rámeček se síťkou apod.).

Sledování spadu lze provádět v každém typu úlu. V úlech vybavených varroadnem se sledování provádí velmi snadno a pohodlně bez kontaktu se včelami. V úlech s nedostatečnou výškou podmetu může být vkládání a vyjímání podložky traumatický zážitek pro včelaře i včely.

Je-li to technicky možné, zamezíme přístupu mravenců k úlům (nohy podstavce natřené vazelínou nebo v miskách s olejem apod.), protože mravenci většinou roztoče z podložky odnášejí, a zkreslují tak hodnoty spadu. To platí zvláště pro podložky, ke kterým včely nemají přístup.

Spadlí roztoči se sami aktivně snaží vylézt zpět do úlu a shromažďují se při krajích podložek nebo i pod nimi. Proti tomu pomůže namazat vazelínou nebo indulonou apod. proužek na okraji podložky.

Jak vybírat úly pro sledování spadu

Není třeba sledovat spad u všech úlů na stanovišti, stačí si vybrat několik silných včelstev. Čím více včelstev monitorujeme, tím lepší výsledky získáme, ale je to omezeno časovými možnostmi včelaře. Vybíráme přednostně silná včelstva.

Jak sledovat spad

Do úlu vložíme očištěnou podložku se zábranou proti vynášení roztočů včelami (viz výše) a zapíšeme si datum vložení. Podložku ponecháme v úlu alespoň tři dny. Ponechání podložky v úlu více než 14 dní je nevhodné, protože napadané měli je již tolik, že znemožňuje spočítání roztočů, a navíc vytváříme dobré podmínky pro rozmnožování zavíječů. Ideální doba je kolem jednoho týdne.

Po vyjmutí podložky spočítáme spadlé roztoče Varroa destructor a hodnotu si zapíšeme. Počítáme všechny roztoče, vybarvené i nevybarvené. Dobrou pomůckou nám může být rastr nakreslený na podložce, dobré osvětlení, lupa apod. Pokud je spad vysoký, např. více než 500 roztočů, lze roztoče spočítat přesně pouze na části podložky a výslednou hodnotu pak odhadnout.

Podložku pečlivě očistíme např. špachtlí a vložíme zpět do úlu pro další cyklus sledování spadu.cs en pl sk
psnv Varroamonitoring psnv
POČET ZAPOJENÝCH VČELAŘŮ: 856 POČET MONITOROVANÝCH STANIC: 873 POČET MONITOROVANÝCH VČELSTEV: 3246