Přehled novinek v systému Zvětšit/Zmenšit

30.12.2013

  Novinky:
 • Export spadu do Excelu i z mapy (Beta).
9.12.2013
  Novinky:
 • Přechod na Google Maps.
 • Export spadu do Excelu (Beta).
 • Opravy:
 • Opraveno odhlašování, přihlašování a přepínání jazyků (vypnuta cache pro dynamický obsah).
 • Změna stavu stanice.
31.10.2013
  Novinky:
 • Naimplementováno hromadné léčení.
 • Opravy:
 • Vyřešeno nefunkční zasílání zapomenutého hesla.
 • Opraveno přepínání jazyků.
15.5.2013
  Změny:
 • Seznam včelstev a stanic v tabulkách je abecedně seřazen.
 • Interní zásahy v aplikaci a upgrade vnitřních knihoven.
22.9.2010
  Novinky:
 • Vytvořen systém grafů. Nyní je možno prohlížet graf zamoření s lineární a logaritmickou stupnicí - obojí s podkladovým grafem umožňujícím sledovat míru napadení podle Pavla Holuba.
 • Přidána ikona na vyvolání nápovědy na jednotlivých formulářích.
 • Rozšířeny popisy akcí v seznamu stanic a včelstev.
 • Odkazy Nápovědy, FAQ a Novinek v systému se podbarvují červeně pokud jsou v nich změny.
 • Změny:
 • Změněn výchozí časový rozsah zobrazených údajů v mapě z 10 dní na 3 týdny.
 • Upravena a rozšířena nápověda.
 • Rozšířena stránka přehledů.
 • Lze zadat více léčení v jednom čase - souběh léčení.
 • Opravy:
 • Opraveno náhodné odhlašování ze systému v některých případech.
18.8.2010
  Novinky:
 • Přidána možnost prohlížení historie zamoření v mapě. Pro nastavení intervalu robrazení údajů v mapě přidán časový posuvník.
16.8.2010
  Novinky:
 • Přidána ikona aplikace.
 • Ikony bodů na mapě jsou s orámováním pro lepší odlišení v detailnější mapě.
 • Opravy:
 • V tabulce zamoření se zobrazují poznámky ze zamoření i léčení současně.
 • V tabulce spadů se správně podbarvuje léčení a doba po léčení.
 • Při vkládání nové stanice a kliknutí do mapy pro nastavení souřadnic se zobrazí v mapě bod.
 • Oprava zasílání vygenerovaného hesla ve volbě 'zapomenuté heslo'. Heslo se nezaslalo v případě, když přihlašovací jméno nebylo e-mailovou adresou.
12.8.2010
  Novinky:
 • Přidána možnost kopírování údajů u hromadného zadávání zamoření, rošířen návod.
 • Opravy:
 • Nešlo zadat datum ukončení léčení větší než aktuální datum.
 • U hromadného zamoření se přednastavoval datum čištění podložky všem včelstvům stejný.
28.7.2010
  Novinky:
 • Pro lepší orientaci barevně odlišeny jednotlivé řádky v tabulce zamoření.
 • Návod rozšířen o popis tabulky zamoření.
 • Opravy:
 • Zobrazení stanice jako neaktivní při zadávání spadu za celé stanoviště.
 • Chybné zbrazení bodů na mapě v pohledu za léčení - některé stanice nebyly zobrazeny.
 • Chybné zbrazení bodů na mapě v pohledu za léčení - všechny body byly červené, i v případě nulového zamoření.
 • Pokud jsou na stanici léčena jen některá včelstva, není zobrazena hodnota pro stanici v mapě přirozeného spadu.
 • Hromadné zadávání zamoření - číslo před označením včelstva nahrazeno označením stanoviště.
14.5.2010
  Opravy:
 • Počítání průměrů v informacích o stanici v mapě - nyní se počítá průměr z posledních zadaných hodnot v zobrazeném období.
 • Editace zamoření ve formuláři hromadného zamořeni
10.5.2010
  Novinky:
 • Přidána tato stránka - Novinky v systému
 • Zveřejněn nový návod na používání systému VMS
 • Opravy:
 • Přidání možnosti zrušení včelstva (pokud pro něj není zadáno žádné zamoření)
6.5.2010
  Opravy:
 • Počítání průměrů v informacích o stanici v mapě
 • Chybová stránka při nezadání přihlašovacích údajů
5.5.2010
  Opravy:
 • Při zadávání hodnot zamoření systém akceptuje desetinnou tečku i čárku
 • Při editaci informací o stanici systém zaokrouhlil GPS souřadnice na 3 desetinná místa
1.5.2010
  Spuštěna nová verze 2010.
 • Stručný přehled novinek:
  • Nové mapy pro oblast Evropy s možností přibližování
  • Nová oblast včelstev - možnost zadávání zamoření pro jednotlivá včelstva na stanici
  • Zadávají se odečtené hodnoty a časový interval spadu, průměry vypočítává systém sám
  • Rozšířeny možnosti seznamů (třídění, stránkování, export dat, ...)
  • Možnost hromadného zadávání zamoření pro více včelstev pohromadě
  • Samostatné zadávání léčení
  • Přepracovaná tabulka zamoření poskytuje více informací pro jednotlivá včelstva
  • Zavedena možnost určování viditelnosti údajů
  • Možnost provádět akce nad svými stanicemi přímo z mapy
  • Možnost zadat pozici stanoviště kliknutím do mapycs en pl sk
psnv Varroamonitoring psnv
POČET ZAPOJENÝCH VČELAŘŮ: 856 POČET MONITOROVANÝCH STANIC: 873 POČET MONITOROVANÝCH VČELSTEV: 3246